תקנון האתר ומדיניות פרטיות

תקנון האתר מסביר ומפרט מהי מדיניות אתר “הרמוניה – חנות הקורסים והמשחקים”, מהי מדיניות ההחזרות והזיכויים. אנא קראו בעיון את התקנון ואת מדיניות האתר.

סעיפי התקנון:

  • כללי
  • הרשמה לאתר וקבלת דיוור
  • נוהל הספקה
  • סמכויות החברה וזכויותיה
  • אחריות החברה
  • הגנת פרטיות
  • ביטול עסקה
  • פיצוי /שיפוי
  • שונות

1. כללי

השימוש באתר “הרמוניה | חנות הקורסים והמשחקים” מותנה בהסכמה לתנאים המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון. בכניסתך לאתר הינך מאשר את הסכמתך לאמור בתנאים אלה.
תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות מחשב או כל אמצעי תקשורת אחר, לרבות טלפון סלולרי, טאבלט וכיוצ”ב.
תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים לנשים ולגברים כאחד.

בתקנון זה:

האתר” – אתר “הרמוניה | חנות הקורסים והמשחקים” שכתובתו: course.harmonya.co.il.
החברה” – “הרמוניה”, רבקה אלקובי המפעילה את האתר.
תוכן / תכנים” מידע מכל סוג שהוא, לרבות תוכן מילולי, חזותי, אור קולי או כל שילוב שלהם, ובכלל זה תמונה, צילום, איור, תרשים, שרטוט, ציור, סרטון, קובץ קולי או מוזיקלי, תוכנה, יישום, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, הערכות וכן כל תו, סמל, סימן או צלמית (icon, וכיוצ”ב תכנים המועברים או העומדים לרשות גולשים באתר.

זכויות באתר:

כל הזכויות בתכנים המופיעים באתר אשר מקורם בחברה ו/או מטעמה, לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים במלואם לחברה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל הזכויות בעיצוב האתר ובאופן העיבוד וההצגה של התכנים באתר שייכות במלואן לחברה.
התכנים באתר נועדו לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי. אין להעתיק, לשכפל, להעתיק ו/או להדפיס תכנים כלשהם מהאתר לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש.
סימני המסחר באתר שבבעלות “הרמוניה | חנות הקורסים והמשחקים” הינם קניינם של בעליהם הרשומים. סימני מסחר המוצגים באתר מטעמם של מפרסמים כלשהם הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות שימוש בסימני מסחר בלא הסכמת בעליהם, מראש ובכתב.

שימוש באתר:

השירותים והתכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS-IS) בהתאם להחלטת החברה, ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות של השירותים ו/או התכנים באתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכי המשתמש, או התגובות שיעורר הפרסום באתר. השימוש בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים המתפרסמים באתר – תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים באתר ולא תהא אחראית לכל נזק, הפסד, אובדן רווח, אי נוחות, תשלום, הוצאה, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים המתפרסמים באתר.

ידוע למשתמש כי תכנים המוצגים באתר בכלל, ותכנים שמקורם בצד שלישי בפרט, אינם בגדר ייעוץ מקצועי. החברה אינה אחראית לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות, העלולות להיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב פעולה בהתבסס על תכנים אלו. על המשתמש חלה אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיו ולתוצאותיהן.

הקישורים (links) לאתרים אחרים מתוך האתר נועדו לנוחיות המשתמש בלבד, ואין החברה אחראית לתוכנם של אתרים אלה, דיוקם, מהימנותם, חוקיותם או תקינותם. הכניסה לאתרים כאמור והשימוש בתכנים המופיעים בהם הינם באחריות המשתמש בלבד. המצאות קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהאתר פעיל או שהמידע באתר זה אמין, מהימן, מלא או מעודכן.
מבלי לגרוע באמור לעיל החברה לא תהא אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע או תכנים המתפרסמים באתרים כאמור ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע”י צדדים שלישיים.

אם אתה מבקר בעמוד ההתחברות של האתר, נגדיר קובץ עוגיה זמני על מנת לקבוע האם הדפדפן שלך מקבל קבצי עוגיות. קובץ עוגיה זה אינו מכיל נתונים אישיים והוא נמחק בעת סגירת הדפדפן.

כאשר תתחבר, אנחנו גם נגדיר מספר ‘עוגיות’ על מנת לשמור את פרטי ההתחברות שלך ואת בחירות התצוגה שלך. עוגיות התחברות תקפות ליומיים, ועוגיות אפשרויות מסך תקפות לשנה. אם תבחר באפשרות “זכור אותי”, פרטי ההתחברות שלך יהיו תקפים למשך שבועיים. אם תתנתק מהחשבון שלך, עוגיות ההתחברות יימחקו.

אם אתה עורך או מפרסם מאמר, קובץ ‘עוגיה’ נוסף יישמר בדפדפן שלך. קובץ ‘עוגיה’ זה אינו כולל נתונים אישיים ופשוט מציין את מזהה הפוסט של המאמר. הוא יפוג לאחר יום אחד.

2. הרשמה לאתר וקבלת דיוור:

בעת ההרשמה לאתר, נותן המשתמש את הסכמתו לקבל מידע בדוא”ל ממערכת אתר “הרמוניה | חנות הקורסים והמשחקים”.

באפשרות המשתמש להפסיק את השירות בכל עת (דרך לחיצה על קישור ייעודי באחד הדיוורים או בפניה ישירה לצוות האתר).

3. נוהל אספקה:

הזמנות פיזיות שבוצעו באמצעות רכישה אינטרנטית יסופקו ללקוח בישראל תוך 14 ימי עסקים ויישלחו באמצעות שליח, ישירות לבית הלקוח (או לכל כתובת אחרת שתינתן ע”י הלקוח).

הזמנות פיזיות שבוצעו באמצעות רכישה אינטרנטית יסופקו ללקוח בארצות מחוץ לישראל תוך 30 ימי עסקים ויישלחו באמצעות דואר רשום.

הזמנות פיזיות באיסוף עצמי, יאספו על ידי הלקוח מנתיבות. האיסוף יבוצע לאחר תיאום מראש באמצעות אימייל: rivkaal@gmail.com .

בהזמנות למוצרים וירטואליים שהם קבצים ומשחקים להדפסה ביתית, עם סיום ההזמנה יקבל הלקוח קישור להורדת הקבצים, או שישלח אליו אימייל עם הקבצים.

ברכישת קורסים, עם סיום ההזמנה יקבל הלקוח קישור לקורס, כמו כן יוצג הקורס באזור האישי של הלקוח באתר תחת “הקורסים שלי”.

4. אחריות החברה:

המוצרים באתר פותחו ע”י מיטב אנשי המקצוע. יחד עם זאת, המוצרים מהווים כלי עזר ואינם מחליפים מענה מקצועי. החברה אינה אחראית לתוצאות, ישירות או עקיפות, העלולות להיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב פעולה בהתבסס על מוצרים אלו. על המשתמש חלה אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיו ולתוצאותיהן.

המוצרים המשווקים באתר יוצרו תוך דגש על רמת איכות גבוהה ביותר. החברה תישא באחריות לכל פגם ביצור ותפעל על פי שיקול דעתה להחלפת המוצר באם יהיה בכך צורך. לכל מוצר פגום הלקוח יקבל החזר כספי ללא דמי המשלוח.

5. סמכויות החברה וזכויותיה:

החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו, תוכנו, היקפו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. למשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי תקשורת, אצל החברה או מי מספקיה, או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיוצ”ב שייגרמו למשתמש עקב כך. החברה אינה אחראית לכל אובדן של מידע או תכנים כלשהם שייגרם מסיבה כלשהי.

6. הגנת פרטיות:

החברה לא תמסור פרטים אישיים של משתמש לצדדים שלישיים, מלבד לצורך תפעול האתר (למעט פרטי אשראי שלא יועברו בשום מקרה ולשום גורם), אלא אם החברה תהא חייבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו נגדה הליכים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות של המשתמש. במקרה זה תהא החברה רשאית לפי שיקול דעתה למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע מפעולת המשתמש או בהתאם להוראות צו שיפוטי.
החברה רשאית להשתמש בפרטי משתמש לצורך שיפור השירותים המוצעים באתר, וכן לצורך יצירת קשר עם המשתמש (למעט פרטי אשראי). החברה רשאית להפסיק את השימוש שעושה משתמש כלשהו באתר אם המשתמש לא יעמוד בתנאי השימוש, כולם או חלקם.

7. ביטול עסקה:

אין החזרת מוצרים שנפתחו.
ביטול עסקה טרם הוצאת המשלוח תחויב ב10% מעלות הרכישה למטרת כיסוי הוצאות טיפול.
ביטול עסקה לאחר הוצאת המשלוח, תחויב ב10% מעלות הרכישה למטרת כיסוי הוצאות טיפול ובעלות דמי משלוח כפולים (משלוח ללקוח וגוביינא חזרה לחברה).
ביטול עסקה, לאחר שיצא המשלוח, מוגבל ל-14 יום ומותנה בהחזרת המוצר בשלמותו ובאריזתו המקורית.

כל רכישת מנוי באתר – המינימום הנדרש 4 חודשים, לאחר מכן ניתן לבטל.

8. פיצוי / שיפוי:

המשתמש יפצה ו/או ישפה את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם, לרבות שכ”ט עו”ד והוצאות משפט, כתוצאה מהפרה של תנאי שימוש אלה, כולם או חלקם, או כתוצאה מתביעה או דרישה של צד ג’ כלשהו בקשר עם שימוש באתר על ידי המשתמש.

9. שונות:

תנאי שימוש אלה מתווספים לכל הוראות תקנון או תנאי שימוש אחרים המצויים באתר ובמקרה של אי התאמה, יגברו תנאי שימוש אלה. החברה רשאית לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. החברה תפרסם את התנאים החדשים, ותחילת תוקפם יהיה במועד פרסומם. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז הדרום.

פרטי התקשרות:

• אימייל: rivkaal@gmail.com

• טלפון: 08-6135559

פופאפ מבצע 1+1 משחקים

מבצע לתקופת החגים

רכשו משחק ממגוון המשחקים באתר, ומשחק נוסף יישלח אליכם במתנה!

בואו נעבור את החגים בצורה טובה יותר המשנה את המרקם המשפחתי, נפתחים אחד לשני, מדברים אחד עם השני, באמצעות המשחקים החברתיים רגשיים של מרכז הרמוניה.

שלום,

כאן רבקה,
ב-קורסים שלנו אנו מאמינים שאתם המומחים! ולפעמים צריך היוועצות או חשיבה משותפת על כל אתגר שעימו אתם מתמודדים.
נשמח לחשוב איתך, שלחי לי…

תמונה של רבקה אלקובי

* ניתן לפנות גם במועד אחר באמצעות לחצן “פנייה אישית” באזור “המנוי שלי”.

כל מה שרציתם לדעת עוד על הקורסים:

הקורס פתוח לך לשנה שלימה,
נשמח לראותך בין חברי קהילת המומחים והלומדים של מרכז הרמוניה.

נשמח לשמוע מה הפריע לך, ונוכל לעזור במוצרים אחרים.

נשמח מאד לעמוד לשרותך, שלחו לנו טופס צרו קשר 
או שלחו לנו מייל: m.harmonyaa@gmail.com‬‏

בטופס ההרשמה הינך ממלא את פרטי האשראי והקורס נפתח לך ישירות.
התשלום הוא באמצעות כרטיס אשראי.

בהחלט. קורס זה בנוי באופן אופרטיבי, פרקטי בכדי להוביל אותך ליישום ושינוי בחיי היומיום ובמודעות סביב הנושא.