נהנים עד בלי פעילויות לגיל הצעיר אספה וערכה – יעל שוורץ